opis rasy
 

     Sredneasiatskaia Ovtcharka (are also known as Alabai or Central Asian Ovtcharka) is a watchdog who lives in the vast terytory stretched from Caspian Sea in the west to the Pamirs in the east and  from northern Iran in the South to South Siberia in the north i even Mongolia in the north-east. This region covers the modern countries of Kazakhstan, Kirghizstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Iran, Afganistan, Pakistan, northern India and Russia.

I'M SORRY, I'M STILL WORKING ON TRANSLATION:)
Tak duży obszar spowodował powstanie wielu regionalnych odmian o bardzo zróżnicowanym wyglądzie. Jednakże za ojczyznę tej rasy uważana jest Turkmenia, gdzie metody hodowli i sposób wykorzystywania do pracy ukształtowały psy pod względem fizycznym i psychicznym niespotykane w innych rejonach Ziemi. Pierwsze opisy tej rasy pochodzą jeszcze sprzed naszej ery, z czasów Szlaku Jedwabnego, gdzie psy ochraniały karawany oraz stada zwierząt. (w jednym z artykułów spotkałem się z datowaniem około 2000-3000 p.n.e. , gdzie psy te przybyły wraz z cywilizacją mezopotańską, a służyły jako strażnicy stad, myśliwi i psy wojenne, oraz towarzyszyły Nomadom w czasie ich wedrówek.). Są to psy stworzone i ukształtowane przez przyrodę w niesprzyjających warunkach klimatycznych - musiały się wykazać idealnymi cechami, aby być zaakceptowane przez otoczenie i ludzi wyznania islamskiego, których wymagania w stosunku do psów są bardzo rygorystyczne (inna religia i kultura). Bezwzględna odwaga i wrogość do obcych przy jednoczesnym oddaniu i uleglości w stosunku do właścicieli oraz opanowanie i brak agresji poza swoim terytorium, czyniły z nich psa idealnego dla człowieka bez względu na miejsce zamieszkania. Pies ten bezbłędnie i natychmiastowo ocenia każdą sytuację. A w momencie realnego zagrożenia jest psem wyjątkowo niebezpiecznym. Rasa ta jest wyjątkowa, również ze względu na to, że selekcja nie polegała tak jak w krajach europejskich na wyborze najładniejszego psa, lecz najsilniejszego i najodważniejszego. Wybór reproduktora następował w podobny sposób jak wśród dzikich zwierząt, czyli po walce najsilniejszych samców między sobą. Do tej pory są owiane legenda najlepsze psy z Turkmenii, takie jak Akgusz, Akbaj, Bajnak, Karagez, Gaplan, Karakusz. Niestety, po rozpowszechnieniu tej rasy w Europie, nastąpiła degradacja jej najwartościowszych cech (selekcja psów tylko pod względem eksterieru).

 
Różne typy psów